Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Tiểu học Ngọc Lâm

Email: c1ngoclam@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Bích Huyền
Nguyễn Thị Bích Huyền

Ngày sinh: 27/4/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Cao Học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0912726294

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Đỗ Thị Thanh Huyền
Đỗ Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 25/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0978293335

Email liên lạc: thanhh73@gmail.com

Phó Hiệu trưởng
Đặng Thị Mai Hương
Đặng Thị Mai Hương

Ngày sinh: 15/8/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0936606668

Phó Hiệu trưởng

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Ngọc Lâm

Địa chỉ: Số 17 - Phố Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Bích Huyền

Liên hệ: SĐT 043 872 8757- Email: c1ngoclam@longbien.edu.vn
© Nội dung thông tin , hình ảnh thuộc bản quyền trường Tiểu học Ngọc Lâm.
Cá nhân, tổ chức không được phép sử dụng khi chưa có sự đồng ý của nhà trường.